Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Online sustav za sastavljanje krmnih smjesa

Naziv natječaja: VIP natječaj

Izvor financiranja: VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi

Ukupna vrijednost: 100 800,00 HRK

Financirani iznos: 80 430,00 HRK

Početak provedbe: 30. 06. 2016.

Završetak provedbe: 30. 06. 2018.

Voditelji

doc. dr. sc. Josip Juračak
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

Marko Vrbančić

Davor Lozić

Marko Orešković

prof. dr. sc. Darko Grbeša
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Goran Kiš
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet