Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Potencijal proizvodnje zelene energije iz ostataka ratarske proizvodnje

Naziv natječaja: VIP natječaj

Izvor financiranja: VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi

Ukupna vrijednost: 84 000,00 HRK

Financirani iznos: 84 000,00 HRK

Početak provedbe: 30. 06. 2016.

Završetak provedbe: 30. 06. 2018.

Voditelji

izv. prof. dr. sc. Ana Matin
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

Mihaela Čuhnil

Mateja Grubor, mag. ing. agr.
Agronomski fakultet

Alan Antonović
Šumarski fakultet

prof. dr. sc. Josip Leto
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Tajana Krička
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet