Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Genetska raznolokost dubrovačke zečine (Centaurea ragusina L.) očuvanje i zaštita geofonda

Naziv natječaja: Natječaj za financiranje istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu

Izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu

Ukupna vrijednost: 30 000,00 HRK

Početak provedbe: 01. 10. 2013.

Završetak provedbe: 30. 06. 2013.