Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Kvantificiranje lateralnog i vertikalnog preferencijalnog toka na erozijom zahvaćenim brdskim obradivim površinama

Naziv natječaja: Program za razmjenu sudionika u projektima između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke

Izvor financiranja: MZO

Ukupna vrijednost: 42 800,00 EUR

Početak provedbe: 01. 01. 2016.

Završetak provedbe: 31. 12. 2017.