Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Razvoj novih molekualrnih biljega i njihova primjena u agronomiji i biljnoj biologiji

Naziv natječaja: Natječaj za financiranje istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu

Izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu

Ukupna vrijednost: 85 000,00 HRK

Početak provedbe: 01. 10. 2013.

Završetak provedbe: 30. 06. 2014.