Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Koagulacijska svojstva kozjeg mlijeka ovisno o koncentraciji uree

Naziv natječaja: Natječaj za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima u 2015.

Izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu

Ukupna vrijednost: 56 000,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2015.

Završetak provedbe: 31. 12. 2015.

Voditelji

prof. dr. sc. Neven Antunac
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

dr. sc. Darija Bendelja Ljoljić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

mr. sc. Mirjana Maletić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

dr. sc. Jasminka Špoljarić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

dr. sc. Šimun Zamberlin
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Antun Kostelić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Nataša Mikulec
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Jasmina Havranek
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet