Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Kreiranje regionalne strategije očuvanja genetske raznolikosti u animalnoj proizvodnji

Naziv natječaja: Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji

Izvor financiranja: MZOS

Ukupna vrijednost: 22 950,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2013.

Završetak provedbe: 31. 12. 2014.

Voditelji

prof. dr. sc. Ante Ivanković
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet