Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Razvoj ekološkog vinogradarstva u Zagrebačkoj županiji introdukcijom prikladnih sorata vinove loze - II faza

Naziv natječaja: Zagrebačka županija - poziv na dostavu ponude

Izvor financiranja: Suradnja s gospodarstvom

Ukupna vrijednost: 240 000,00 HRK

Financirani iznos: 240 000,00 HRK

Početak provedbe: 25. 07. 2012.

Završetak provedbe: 15. 12. 2015.

Voditelji

prof. dr. sc. Jasminka Karoglan Kontić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet