Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Gospodarska evaluacija autohtonih i induciranih sorata vinove loze (Vitis vinifera) u uvjetima Ravih Kotara

Naziv natječaja: Zadarska županija - poziv na podnošenje ponude

Izvor financiranja: Suradnja s gospodarstvom

Ukupna vrijednost: 60 000,00 HRK

Financirani iznos: 60 000,00 HRK

Početak provedbe: 30. 05. 2012.

Završetak provedbe: 01. 06. 2013.

Voditelji

prof. dr. sc. Edi Maletić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet