Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Biološka raznolikost u poljoprivrednoj proizvodnji

Naziv natječaja: Natječaj za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima u 2015.

Izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu

Ukupna vrijednost: 63 000,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2015.

Završetak provedbe: 31. 12. 2015.

Voditelji

prof. dr. sc. Renata Bažok
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

doc. dr. sc. Darija Lemić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Ivana Pajač Živković
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Ivan Juran
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Maja Čačija
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Aleksandar Mešić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Dinka Grubišić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Tanja Gotlin Čuljak
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Božena Barić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet