Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Primjena autohtonih bakterija mliječne kiseline u proizvodnji tradicionalnih sireva u Crnoj Gori

Naziv natječaja: Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji

Izvor financiranja: MZO

Ukupna vrijednost: 30 340,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2013.

Završetak provedbe: 31. 12. 2014.

Voditelji

doc. dr. sc. Nataša Mikulec
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet