Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Estimation of effective population size and inbreeding from high-throughput genomic information

Naziv natječaja: Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji

Izvor financiranja: MZO

Ukupna vrijednost: 16 800,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2012.

Završetak provedbe: 31. 12. 2013.

Voditelji

prof. dr. sc. Ino Čurik
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet