Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Kalkulacije za mjeru Agrookoliš-klima u sklopu Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020

Naziv natječaja: Ministarstvo poljoprivrede

Izvor financiranja: Suradnja s tijelima uprave

Ukupna vrijednost: 87 125,00 HRK

Financirani iznos: 87 125,00 HRK

Početak provedbe: 04. 07. 2013.

Završetak provedbe: 30. 09. 2013.

Voditelji

izv. prof. dr. sc. Mario Njavro
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet