Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Zadružno organiziranje mladih poljoprivrednika u jačanju konkurentnosti poljoprivrede

Naziv natječaja: MZOS

Izvor financiranja: MZO

Ukupna vrijednost: 40 000,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2014.

Završetak provedbe: 31. 12. 2014.

Voditelji

prof. dr. sc. Đurđica Žutinić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

Aleksandar Nedanov, dipl. ing.
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Marija Cerjak
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

dr. sc. Marina Tomić Maksan
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Lari Hadelan
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Ivo Grgić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet