Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Društveno-ekonomske i proizvodne pretpostavke za integriranu i ekološku poljoprivrednu proizvodnju na vodozaštitnom području grada Zagreba-ograničenja i mogućnosti

Naziv natječaja: Grad Zagreb - poziv

Izvor financiranja: Suradnja s tijelima uprave

Ukupna vrijednost: 172 500,00 HRK

Financirani iznos: 172 500,00 HRK

Početak provedbe: 22. 11. 2013.

Završetak provedbe: 22. 03. 2014.

Voditelji

prof. dr. sc. Ivo Grgić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet