Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Standardizacija mesnih odlika krčke ovce s ciljem stvaranja preduvjeta za zaštitu krčke janjetine

Naziv natječaja: Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu - poziv

Izvor financiranja: Suradnja s gospodarstvom

Ukupna vrijednost: 69 500,00 HRK

Financirani iznos: 69 500,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2014.

Završetak provedbe: 31. 12. 2014.

Voditelji

prof. dr. sc. Boro Mioč
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet