Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Gospodarska evaluacija autohtonih i induciranih sorata vinove loze (Vitis vinifera) u uvjetima Ravih Kotara

Naziv natječaja: Zadarska županija - poziv

Izvor financiranja: Suradnja s tijelima uprave

Ukupna vrijednost: 58 000,00 HRK

Financirani iznos: 58 000,00 HRK

Početak provedbe: 06. 11. 2014.

Završetak provedbe: 30. 09. 2015.

Voditelji

prof. dr. sc. Edi Maletić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet