Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Inventarizacija sustava podzemne odvodnje na poljoprivrednim površinama u Republici Hrvatskoj, ocjena stanja i preporuke za obnovu i održavanje

Naziv natječaja: Hrvatske vode - poziv

Izvor financiranja: Suradnja s gospodarstvom

Ukupna vrijednost: 1 000 000,00 HRK

Financirani iznos: 1 000 000,00 HRK

Početak provedbe: 18. 10. 2013.

Završetak provedbe: 30. 06. 2015.

Voditelji

prof. dr. sc. Dragutin Petošić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet