Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Identifikacija signala selekcije u genomu domaćih životinja pomoću visoko rezolutne genomske informacije

Naziv natječaja: Natječaj za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima u 2015.

Izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu

Ukupna vrijednost: 49 000,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2015.

Završetak provedbe: 31. 12. 2015.

Voditelji

prof. dr. sc. Ino Čurik
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

doc. dr. sc. Maja Ferenčaković
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Vlatka Čubrić Čurik
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Alen Džidić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Miroslav Kapš
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Marija Đikić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet