Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Unapređenje proračuna emisije NH3, CH4 i N2O iz sektora gospodarenjastajskim gnojem i izrada nacionalnih faktora

Naziv natječaja: Agencija za zaštitu okoliša

Izvor financiranja: Suradnja s tijelima uprave

Ukupna vrijednost: 200 000,00 HRK

Financirani iznos: 200 000,00 HRK

Početak provedbe: 16. 06. 2014.

Završetak provedbe: 16. 03. 2015.

Voditelji

izv. prof. dr. sc. Goran Kiš
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet