Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Izrada metodologije za izračun nacionalnih faktora i izračun emisija CH4 iz crijevne fermentacije domaćih životinja

Naziv natječaja: Agencija za zaštitu okoliša

Izvor financiranja: Suradnja s tijelima uprave

Ukupna vrijednost: 68 000,00 HRK

Financirani iznos: 68 000,00 HRK

Početak provedbe: 16. 06. 2014.

Završetak provedbe: 16. 12. 2014.

Voditelji

izv. prof. dr. sc. Goran Kiš
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet