Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Primjena mikorizne biotehnologije u vinogradu

Naziv natječaja: Grad Zagreb

Izvor financiranja: Suradnja s tijelima uprave

Ukupna vrijednost: 210 000,00 HRK

Financirani iznos: 105 000,00 HRK

Početak provedbe: 29. 11. 2013.

Završetak provedbe: 29. 11. 2015.

Voditelji

izv. prof. dr. sc. Marko Karoglan
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet