Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Studija utjecaj poljoprivrede na onečišćenje površinskih i podzemnih voda u Republici Hrvatskoj

Naziv natječaja: Hrvatske vode

Izvor financiranja: Ostalo

Ukupna vrijednost: 1 892 500,00 HRK

Financirani iznos: 1 892 500,00 HRK

Početak provedbe: 18. 10. 2013.

Završetak provedbe: 18. 10. 2014.

Voditelji

prof. dr. sc. Davor Romić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet