Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

BISTEC - Building Innovation Support Through Efficient Cooperation Network

Naziv natječaja: IPA IIIc - Science and Innovation Fund Grant Scheme

Izvor financiranja: IPA

Ukupna vrijednost: 5 955 000,00 HRK

Početak provedbe: 01. 04. 2013.

Završetak provedbe: 31. 03. 2015.

Sažetak

Projekt se zasniva na rezultatima prethodno završenog projekta „Technology mapping at the University of Zagreb“. Opći cilj projekta je unaprijediti kapacitete visokoškolskih i istraživačkih institucija za transfer tehnologija i inovacija, a pri tome im omogućiti suradnju s industrijom, investitorima, javnim institucijama i ostalim dionicima pri komercijalizaciji istraživačkih potencijala Sveučilišta. Aktivnosti projekta podijeljene su u četiri osnovne cjeline: 1. umrežavanje akademskog i profitnog sektora, 2. edukacija i asistencija istraživačima pri transferu tehnologije, 3. uspostava koordinacije pri upravljanju intelektualnim vlasništvom na Sveučilištu u Zagrebu te 4. promocija projekta i transfera tehnologije. Navedene aktivnosti provode stručnjaci Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.

Voditelji

izv. prof. dr. sc. Darko Vončina
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

izv. prof. dr. sc. Vlatka Čubrić Čurik
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet