Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Monitoring vodnog režima i kakvoće vode poljoprivrednih tala na području dovodnog melioracijskog kanala za navodnjavanje Biđ-Bosutskog polja za razdoblje 2009. do 2014. godina

Naziv natječaja: Hrvatske vode

Izvor financiranja: Ostalo

Ukupna vrijednost: 2 393 270,00 HRK

Financirani iznos: 2 393 270,00 HRK

Početak provedbe: 29. 05. 2009.

Završetak provedbe: 01. 07. 2014.

Voditelji

prof. dr. sc. Dragutin Petošić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet