Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Krajobrazna osnova Nacionalnog parka Krka

Naziv natječaja: Javna ustanova Nacionalni park Krka

Izvor financiranja: Ostalo

Ukupna vrijednost: 123 750,00 HRK

Financirani iznos: 123 750,00 HRK

Početak provedbe: 04. 02. 2014.

Završetak provedbe: 04. 02. 2015.

Voditelji

doc. dr. sc. Goran Andlar
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet