Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Kontrola kvalitete matice pčela

Naziv natječaja: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Izvor financiranja: Suradnja s tijelima uprave

Ukupna vrijednost: 96 921,00 HRK

Financirani iznos: 96 921,00 HRK

Početak provedbe: 03. 04. 2014.

Završetak provedbe: 31. 12. 2014.

Voditelji

prof. dr. sc. Nikola Kezić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet