Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Konzervatorska podloga kulturnog krajolika Starogradskog polja

Naziv natječaja: Grad Stari Grad

Izvor financiranja: Suradnja s tijelima uprave

Ukupna vrijednost: 237 500,00 HRK

Financirani iznos: 237 500,00 HRK

Početak provedbe: 09. 12. 2014.

Završetak provedbe: 09. 06. 2015.

Voditelji

doc. dr. sc. Goran Andlar
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet