Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Monitoring zaslanjenje voda i poljoprivrednih tala na području doline Neretve od 2014. do 2018.

Naziv natječaja: Hrvatske vode

Izvor financiranja: Ostalo

Ukupna vrijednost: 3 124 925,00 HRK

Financirani iznos: 3 124 925,00 HRK

Početak provedbe: 06. 11. 2014.

Završetak provedbe: 01. 05. 2019.

Voditelji

prof. dr. sc. Davor Romić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet