Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Prijedlog primjene FADN podataka u analizi ekonomike proizvodnje prema sektorima proizvodnje na razini RH i na razini regija, kao i usporedbe ekonomskih pokazatelja uspješnosti poslovanja poljop

Naziv natječaja: Ministarstvo poljoprivrede

Izvor financiranja: Suradnja s tijelima uprave

Ukupna vrijednost: 61 625,00 HRK

Financirani iznos: 61 625,00 HRK

Početak provedbe: 19. 11. 2014.

Završetak provedbe: 30. 04. 2015.

Voditelji

izv. prof. dr. sc. Mario Njavro
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet