Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Pedogeokemijsko vrednovanje sedimenata na kojem su se razvila tla Donje Neretve

Naziv natječaja: Hrvatske vode

Izvor financiranja: Ostalo

Ukupna vrijednost: 161 937,00 HRK

Financirani iznos: 161 937,00 HRK

Početak provedbe: 24. 12. 2014.

Završetak provedbe: 31. 03. 2015.

Voditelji

prof. dr. sc. Marija Romić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet