Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Geokronologija i evolucija sedre odabranih lokaliteta na području NP Krka

Naziv natječaja: Javna ustanova Nacionalni park Krka

Izvor financiranja: Ostalo

Ukupna vrijednost: 82 375,00 HRK

Financirani iznos: 82 375,00 HRK

Početak provedbe: 15. 10. 2014.

Završetak provedbe: 15. 11. 2015.

Voditelji

doc. dr. sc. Kristina Krklec
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet