Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Doprinos državnih potpora ekonomskoj održivosti obiteljskih pojoprivrednih gospodarstava

Naziv natječaja: Natječaj za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima u 2015.

Izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu

Ukupna vrijednost: 49 000,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2015.

Završetak provedbe: 31. 12. 2015.

Voditelji

izv. prof. dr. sc. Lari Hadelan
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

dr. sc. Mateja Jež Rogelj
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Aleksandar Nedanov, dipl. ing.
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

dr. sc. Marina Tomić Maksan
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Marija Cerjak
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Ivo Grgić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Đurđica Žutinić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet