Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Valorizacija fenotipa i genotipa hrvatskih autohtonih pasmina domaćih životinja

Naziv natječaja: Natječaj za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima u 2015.

Izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu

Ukupna vrijednost: 78 500,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2015.

Završetak provedbe: 31. 12. 2015.

Voditelji

prof. dr. sc. Ante Ivanković
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

doc. dr. sc. Ante Kasap
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

dr. sc. Valentino Držaić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Dubravko Škorput
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Ivan Širić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Ivan Vnučec
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Zvonimir Prpić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Ivica Kos
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Miljenko Konjačić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Zoran Luković
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Boro Mioč
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet