Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Izrada kalkulacije troškova iz tipa operacije 4.4.4. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020

Naziv natječaja: Ministarstvo poljoprivrede

Izvor financiranja: Suradnja s tijelima uprave

Ukupna vrijednost: 240 625,00 HRK

Financirani iznos: 240 625,00 HRK

Početak provedbe: 21. 09. 2016.

Završetak provedbe: 05. 11. 2016.

Voditelji

izv. prof. dr. sc. Lari Hadelan
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet