Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Izvedbeni projekt krajobraznog uređenja područnog vrtića Rukavac na k.č. 421/4, k.o. Rukavac ,Donji Matulji

Naziv natječaja: Studio Rechner d.o.o.

Izvor financiranja: Suradnja s gospodarstvom

Ukupna vrijednost: 12 125,00 HRK

Financirani iznos: 12 125,00 HRK

Početak provedbe: 03. 08. 2016.

Završetak provedbe: 03. 09. 2016.

Voditelji

doc. dr. sc. Iva Rechner Dika
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet