Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Klonska selekcija kultivara Moslavac II faza projekta

Naziv natječaja: Međimurska županija

Izvor financiranja: Suradnja s tijelima uprave

Ukupna vrijednost: 308 750,00 HRK

Financirani iznos: 308 750,00 HRK

Početak provedbe: 18. 07. 2016.

Završetak provedbe: 31. 12. 2020.

Voditelji

izv. prof. dr. sc. Darko Preiner
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet