Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Mikropropagacija kapara te poboljšanje genetske osnove pšenice i duhana

Naziv natječaja: Natječaj za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima u 2015.

Izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu

Ukupna vrijednost: 42 000,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2015.

Završetak provedbe: 31. 12. 2015.

Voditelji

prof. dr. sc. Snježana Kereša
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

professor emeritus Vinko Kozumplik
Agronomski

dr. sc. Silvio Šimon
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Ivanka Žutić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Jerko Gunjača
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Marijana Barić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet