Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Monitoring poljoprivrednih tala i šumskog ekosusutava na području CPS Molve

Naziv natječaja: Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije

Izvor financiranja: Suradnja s tijelima uprave

Ukupna vrijednost: 131 919,00 HRK

Financirani iznos: 131 919,00 HRK

Početak provedbe: 07. 12. 2016.

Završetak provedbe: 15. 12. 2017.

Voditelji

prof. dr. sc. Ivica Kisić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

Marija Galić, mag. ing. agr.
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Ivana Šestak
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Milan Mesić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Aleksandra Perčin
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Željka Zgorelec
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Ferdo Bašić, professor emeritus
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet