Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Izotopna analiza ostataka starijih sedrenih barijera na području Roškog slapa

Naziv natječaja: Javna ustanova Nacionalni park Krka

Izvor financiranja: Suradnja s gospodarstvom

Ukupna vrijednost: 105 250,00 HRK

Financirani iznos: 105 250,00 HRK

Početak provedbe: 01. 10. 2016.

Završetak provedbe: 15. 11. 2017.

Voditelji

doc. dr. sc. Kristina Krklec
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet