Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Zaštita i revitalizacija autohtonih sorata vinove loze Ozaljsko-vivodinskog vinogorja

Naziv natječaja: Grad Ozalj

Izvor financiranja: Suradnja s tijelima uprave

Ukupna vrijednost: 35 000,00 HRK

Financirani iznos: 35 000,00 HRK

Početak provedbe: 05. 05. 2017.

Završetak provedbe: 15. 11. 2017.

Voditelji

prof. dr. sc. Edi Maletić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet