Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Analiza trenutnog stanja poljoprivrede i šumarstva na istraživanom prostoru općine Dvor kao podloge za izradu Agroekološke studije

Naziv natječaja: Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva NEK

Izvor financiranja: Ostalo

Ukupna vrijednost: 246 875,00 HRK

Financirani iznos: 246 875,00 HRK

Početak provedbe: 15. 11. 2017.

Završetak provedbe: 15. 09. 2018.