Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Prostorna i vremenska distribucija onečišćivača (nitrati, fosfati, pesticidi, teški metali) iz poljoprivrede u različitim agroekološkim uvjetima

Naziv natječaja: Hrvatske vode

Izvor financiranja: Ostalo

Ukupna vrijednost: 646 250,00 HRK

Financirani iznos: 646 250,00 HRK

Početak provedbe: 02. 10. 2017.

Završetak provedbe: 02. 01. 2019.