Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Centar za sigurnost i kvalitetu hrane

Korisnik: Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"

Partneri: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Naziv natječaja: Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja razvoja i inovacija

Izvor financiranja: Europska unija, Europski fond za regionalni razvoj

Ukupna vrijednost: 63 873 759,00 HRK

Financirani iznos: 61 303 629,00 HRK

Početak provedbe: 01. 10. 2018.

Završetak provedbe: 01. 10. 2022.

Sažetak

PROJEKTNE KOMPONENTE SU:
1. Rekonstrukcija postojeće zgrade (zgrade B) u kojoj će biti smješten Centar za sigurnost i kvalitetu hrane, te dogradnja i rekonstrukcija spojnog hodnika (ABC) s matičnom zgradom Zavoda, uz elemente energetske učinkovitosti;

2. Opremanje Centra za sigurnost i kvalitetu hrane novom sofisticiranom znanstvenoistraživačkom opremom te laboratorijskim i uredskim namještajem koji će se nalaziti na dvije lokacije (na lokaciji NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ kao i na lokaciji partnera na Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu u Laboratoriju za senzorska svojstva poljoprivrednih prehrambenih proizvoda);

3. Nabavka ICT opreme koja će omogućiti sigurno pohranjivanje baza podataka i rezultata istraživanja, te povezivanje s bazama drugih znanstveno-istraživačkih institucija, bazama vezanim uz sigurnost hrane u EU i šire (e-infrastruktura). Novi multimedijalni sustav za prezentaciju i diseminaciju rezultata istraživanja omogućit će distribuciju i upravljanje audiovideo sadržajima (uživo, na zahtjev). Sustav će prvenstveno omogućiti snimanje stručnih skupova, predavanja, okruglih stolova i slično i njihov streaming uživo ili distribuciju na zahtjev;

4. Provedba organizacijske reforme kroz unapređenje organizacije radnih mjesta, standardizacije rada, te rješavanjem izazova vezanih uz upravljanje i učinkovitost, a kako bi se postigla koncentracija IRI opreme i infrastrukture, te stvorio učinkovitiji znanstveno-istraživački sustav;

5. Prikupljanje uzoraka tla, vode, meda, maslinovog ulja, sira, mesa i drugih proizvoda u svrhu određivanja izotopnog omjera karakterističnih elemenata, utvrđivanje senzorskih svojstava, utvrđivanje povezanosti senzornih svojstava proizvoda s tehnološkim postupcima, okolišnim čimbenicima, preferencijama i socio-demografskim pokazateljima potrošača, provedba znanstvenih istraživanja, izrada karte izotopa karakterističnih elemenata na području RH, koja će se koristiti kao osnova i za daljnja istraživanja u području proizvodnje hrane, te sigurnosti i kvalitete hrane (nakon završetka projekta);

6. Promocija nove IR infrastrukture i Centra za sigurnost i kvalitetu hrane prema ciljanim skupinama, znanstveno istraživačkoj zajednici i općoj javnosti u Hrvatskoj i inozemstvu kroz elemente komunikacije i vidljivosti.

OPĆI CILJ projekta je doprinijeti unapređenju znanstvene i istraživačke infrastrukture kroz jačanje istraživačkih kapaciteta otvorenih za inovacije kako bi se poboljšala kvaliteta i dostupnost istraživanja kao podrška jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i društvenom razvoju.

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA:
1. Ojačati znanstveno-istraživačke kapacitete Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta usmjerene znanstvenoj izvrsnosti kroz gradnju i opremanje te provođenje organizacijske reforme kako bi se poboljšala kvaliteta, opseg i relevantnost istraživačkih aktivnosti u području sigurnosti i kvalitete hrane.

2. Osigurati da Centar za sigurnost i kvalitetu hrane postane regionalna znanstveno-istraživačka platforma koja će omogućiti privlačenje vrhunskih znanstvenika, provođenje novih znanstveno-istraživačkih projekata, povećanje broja istraživača koji rade na poboljšanoj IRI infrastrukturi, unapređenje nastavnih aktivnosti korisnika i partnera, povećanje broja znanstveno-istraživačkih radova.

Krajnji REZULTAT PROJEKTA bit će osnovan i funkcionalan Centar za sigurnost i kvalitetu hrane koji će modernom istraživačkom infrastrukturom povećati osnovu za optimalno korištenje znanstvenih potencijala (ljudskih resursa i opreme kroz provedbu organizacijske reforme) i doprinijeti globalnom fondu znanja; povećati broj znanstvenih radova u kojima se opisuju izvorni rezultati istraživanja u znanstvenim časopisima indeksiranim na platformi Web of Science; direktno i indirektno doprinijeti otvaranju novih radnih mjesta; doprinijeti poboljšanju kvalitete života građane Europske unije. Dugoročno, projekt će doprinijeti gospodarskom razvoju kroz, na znanju utemeljenom jačanju konkurentnosti hrvatskih proizvođača hrane.

Web stranica projekta: http://www.stampar.hr/hr/centar-za-sigurnost-i-kvalitetu-hrane

Voditelji

KONTAKT OSOBA PARTNERA: doc. dr. sc. Nataša Mikulec, Zavod za mljekarstvo, Rukovoditelj referentnog laboratorija za mlijeko i mliječne proizvode, nmikulec@agr.hr
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Ugovaratelj

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA: dr. sc. Adela Krivohlavek, Voditeljica službe, Služba za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju, adela.krivohlavek@stampar.hr
Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“