Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Brokula kao funkcionalna hrana

Naziv natječaja: 178-1782133-2132

Izvor financiranja: MZO

Ukupna vrijednost: 216 000,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2007.

Završetak provedbe: 31. 12. 2009.

Voditelji

prof. dr. sc. Nina Toth
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

prof. dr. sc. Mirjana Herak Ćustić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Sanja Fabek Uher
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet