Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Nove metode ekstrakcije aroma i polifenola u evaluaciji sorata vinove loze

Naziv natječaja: Natječaj za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima u 2015.

Izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu

Ukupna vrijednost: 76 000,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2015.

Završetak provedbe: 31. 12. 2015.

Voditelji

prof. dr. sc. Edi Maletić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

doc. dr. sc. Ana Marija Jagatić Korenika
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Željko Andabaka
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Marin Mihaljević Žulj
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Zvjezdana Marković
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Marko Karoglan
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Darko Preiner
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Pavica Tupajić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Ana Jeromel
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Bernard Kozina
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Jasminka Karoglan Kontić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet