Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Utvrđivanje rezidua akaricida i patvorina u pčelinjem vosku

Naziv natječaja: Natječaj za financiranje istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu

Izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu

Ukupna vrijednost: 60 000,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2014.

Završetak provedbe: 31. 12. 2014.

Voditelji

izv. prof. dr. sc. Ivana Tlak Gajger
Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet

Suradnici

prof. dr. sc. Dragan Bubalo
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Milan Šoškić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Lidija Svečnjak
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet