Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Primjena nutraceutika u pčelarstvu

Naziv natječaja: Natječaj za razvojna i primjenjena istraživanja u poljoprivredi i ruralnim područjima

Izvor financiranja: VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi

Ukupna vrijednost: 100 000,00 HRK

Financirani iznos: 100 000,00 HRK

Početak provedbe: 01. 07. 2014.

Završetak provedbe: 31. 12. 2015.

Voditelji

Ivana Tlak Gajger

Suradnici

doc. dr. sc. Lidija Svečnjak
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet