Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Modernizacija kurikuluma za suvremen i održiv poljoprivredni sektor

Naziv natječaja: Srednja škola Dragutina Stražimira

Izvor financiranja: Ostalo

Ukupna vrijednost: 135 000,00 HRK

Financirani iznos: 135 000,00 HRK

Početak provedbe: 03. 09. 2015.

Završetak provedbe: 30. 04. 2016.

Voditelji

prof. dr. sc. Nina Toth
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

izv. prof. dr. sc. Božidar Benko
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Sanja Fabek Uher
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet