Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Poboljšanje kakvoće vina Kraljevina folijarnom primjenom makro i mikro elemenata

Naziv natječaja: Zagrebačka županija i Udruga Kraljevina Zelina

Izvor financiranja: Suradnja s tijelima uprave

Ukupna vrijednost: 20 000,00 HRK

Financirani iznos: 20 000,00 HRK

Početak provedbe: 01. 06. 2015.

Završetak provedbe: 01. 06. 2016.

Voditelji

prof. dr. sc. Ana Jeromel
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet